Alíkův koutek - Básník

http://basnik.alikuvkoutek.cz/?


[ Přeskočit na obsah ]
Internetový koutek Martina Cetkovského | http://basnik.alikuvkoutek.cz/? | http://www.alikuvkoutek.cz/?

Alíkův koutek

Básník


[ Zpět na navigaci ][ Přeskočit na obsah ]

Chlapec pod hvězdami (Básník > Ostatní básničky)

V dobách na které se už zapomělo,
V časech, kdy veřit se nesmělo.
Žil vězeň odsouzený k smrti,
který se opovažil v naději veřiti.

Za víru v lasku a fantazii
byl odsouzen tyranii.
Za trest stavěl dlouhou cestu,
nevedla k žádnému městu.
Vedla ke zkáze a utrpení,
jiné slovo proto není.
"Hola smrt!" Vysmyval se smrti.
Věděl, že jeho čas se jistě krátí.
"Jdoucí za tebou, tě zdraví"
Však ona již dobře to ví.


Anděl se nad chudákem slitoval
a život mu mečem daroval.
"Utikej! Běž jsi svobodný!
Užij si své poslední dny."
Vězeň s úsmevem pozdravil.
"Milý pane, co jste pravil?
Svobodu? Nadeji?
To já jsi přeci nepřeji
Svoboda se přeci měři jinou delkou,
delkou řetezu a tu ma každy jinak velkou.
Neveřim v anděly, kteři drží zbraně,
Každy musí zaplatit své daně!"
Anděl hlavou zavrtěl,
mavl křídly, odletěl.


Suďte sami podle sebe,
měl by spatřit modré nebe?
Co myslíte soudruzi?
Zklamu Vás mí drazí!
Leží na dně temný jámy
s bolestivými šrámy.
Leží ve špíně, v prachu,
osamocen bez strachu..
Ruce krví obnaženy,
mladé, jak by ženy.
V tvaři poznáte hladce,
vyraz malého chlapce.
Zde leží hrdina, který nebojoval,
nikdo ho nikdy neopěvoval.


Ve snech je hořkost konce a konec postrádá vlídnost naděje.
Proto věřme v konce, zatím jim nikdo nepěje

( více básní na: www.Remaerd.blog.cz )

Autor: R.W.I. Remaerd
Poslední aktualizace: 06.04.2009

URL adresa stránky: http://basnik.alikuvkoutek.cz/?ID=8320&
Alíkův koutek | http://www.alikuvkoutek.cz | webmaster@alikuvkoutek.cz
Copyright (c) 1998 - 2013 Martin Cetkovský (webmaster@alikuvkoutek.cz)
Alíkův koutek | webmaster@alikuvkoutek.cz | Administrace
Copyright © 1998 - 2013 Martin Cetkovský | Portions of Design © 2005 Jan Klesnil
Veškeré pravopisné chyby jsou záměrné a mají Vás pouze pobavit (ale napište mi o nich :D).